• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

متیونین محافظت شده


متیونین محافظت شده


اثرات افزودن مکمل متیونین محافظت شده در برابر شکمبه بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید در مناطق گرمسیری

هدف مند کردن جیره ی دام یک استراتژی ارزشمند برای بهبود IOFC (Income over feed cost) در گاو های شیری می باشد و متعادل کردن اسید های آمینه ی جیره می تواند رویکرد مناسبی در راستای هدفمند کردن جیره و افزایش تولید و ترکیبات شیر باشد.
متخصصان تغذیه دام شیری تمرکز خود را از بالانس کردن پروتئین خام (CP) جیره به پروتئین تجزیه پذیر شکمبه (RDP) و بهینه کردن اسید های آمینه ی عبوری از شکمبه (RUP) تغییر داده اند. این تغییر رویکرد با هدف بهینه کردن اسید آمینه ی قابل متابولیسم و نیازهای پروتئینی میکروارگانیسم های شکمبه می باشد. در وافع هدف، کاهش نیاز به پروتئین جیره و رفع نگرانی در رابطه با تامین اسید های آمینه ی محدود کننده می باشد و اگر به کاهش هزینه های خوراک، افزایش تولید شیر و ترکیبات شیر، بهبود راندمان پروتئین و کاهش آلودگی محیط منجر شود می تواند نتیجه ی مطلوبی باشد.
لایزین و متیونین اغلب به عنوان دو اسید آمینه ی محدود کننده برای سنتز شیر شناخته می شوند. با توجه به کمبود آن ها در اکثر منابع پروتئینی خوراک در مقایسه با میزان و نسبت آن ها در پروتئین شیر و میکروارگانیسم های شکمبه این مساله تعجب آور نیست. در مطالعات آزمایشگاهی ای که با استفاده از سلول های اپیتلیال پستانی انجام شد علاوه بر نشان دادن اهمیت غلظت لایزین و متیونین در محیط و اثر گذاری آن روی حداکثر سنتز پروتئین شیر، مشخص شد که بر روی انتقال اسید های آمینه و فعال کردن سیگنال های اثر گذار بر بیان ژن های مرتبط با سنتز شیر نیز نقش دارند. داده ها نشان دادند هر دو اسیدآمینه در رونویسی و ترجمه ی ژن های مرتبط با سنتز پروتئین شیر اثرگذارند و همچنین حداکثر میزان کازئین و نرخ تکثیر سلولی در نسبت 3 به 1 لایزین به متیونین مشاهده شد. غلظت بهینه ی لایزین به متیونین در پروتئین قابل متابولیسم در منابع مختلف تغذیه ای تعریف شده است. متیونین اولین محدود کننده ی جیره دام شیری می باشد، خصوصا زمانی که بخش پروتئینی جیره از پودر خون یا کنجاله ی سویا تامین شده باشد. یک روش موثر برای رفع این کمبود افزایش متیونین جیره با استفاده از متیونین محافظت شده از شکمبه است.
مطالعات زیادی اثر افزودن متیونین عبوری به عنوان جایگزین بخشی از منبع پروتئینی جیره بر روی عملکرد شیردهی گاو را نشان دادند. در مطالعه ای افزودن متیونین به جیره برای رسیدن به نسبت 2.9 به 1 لایزین به متیونین به عنوان درصدی از پروتئین قابل متابولیسم باعث افزایش تولید شیر و افزایش مصرف ماده خشک شد همچنین افزایش عملکرد سیستم ایمنی را گزارش کردند. متیونین حاوی گوگرد است و به عنوان پیش ساز سایر اسید های آمینه مثل سیستئین، هموسیستئین و تورین که در واکنس متیلاسیون اثر گذار هستند عمل می کند. متابولیسم متیونین با تبدیل آن به اس آدنوزیل متیونین شروع می شود که کوفاکتور اصلی متابولیسم میانی متیونین است. علاوه بر اس آدنوزیل متیونین، متیونین به عنوان پیش ساز سولفید هیدروژن، تورین و گلوتاتیون معرفی شده و گزارش شده که این ترکیبات استرس اکسیداتیو ناشی از اکسید کننده های مختلف را کاهش میدهند و از بافت در برابر آسیب محافظت می کنند.
فرضیه این مطالعه این است که افزودن متیونین عبوری بر جیره ی دام شیری بر پایه ی ذرت و کنجاله ی سویا برای رسیدن به نسبت 3 به 1 لایزین به متیونین،می تواند پروفایل اسیدآمینه ی موجود در پلاسما و عملکرد آن را بهبود بخشد.(متیونین محافظت شده)
هفتاد و شش راس گاو هلشتاین با میانگین شیر 39/1 کیلوگرم در روز در دو تیمار با نسبت لایزین به متیونین 3/77 به 1 و تیمار آزمایشی با نسبت لایزین به متیونین 2/97 به 1 و به مدت 10 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند.

جهت سفارش و مشاوره رایگان  می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 تلفن تماس کارخانه : 02637779451
فروش:  09371579036


بهبود نسبت لایزین به متیونین در تیمار آزمایشی باعث افزایش شیر از 40.1 کیلوگرم به 41.7 کیلوگرم در روز شد و بازده پروتئین از 1.18 به 1.3 رسید، پروتئین و چربی شیر افزایش یافتند و همچنین میزان متیونین پلاسما از 18.4 به 29.6 میکرومولار افزایش پیدا کرد.
این نتایج نشان می دهد که در جیره ی حاوی لایزین کافی، افرودن متیونین و بهبود نسبت این دو باعث بالارفتن بهره وری از اسیدهای آمینه می شود. به نظر می رسد زمانی که میزان متیونین پلاسما به نزدیکی 30 میکرومولار می رسد می توانیم شاهد بهترین عملکرد باشیم.(متیونین محافظت شده)

بیشتر بدانید:گلوکز محافظت شده،فروش اوره دامی ،کاربرد گلوکز محافظت شده

دانلود مقاله متیونین محافظت شده

  

جهت سفارش و مشاوره رایگان  می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 تلفن تماس کارخانه : 02637779451
فروش:  09371579036